പണി തുടങ്ങി അവറാച്ച മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പുതിയ അറിയിപ്പ്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നോളും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനമോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ലേണേഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റുകളും അടിമുടി മാറുകയാണ് ഇതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന വെറും പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.

   

വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതിൽ 38 ശതമാനം വാഹനങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യവും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് പിഴച്ചുന്നത് ഫലപ്രദമല്ല പകരം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കിയ ശേഷം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനെ ശുപാർശ നൽകി നിലവിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപ പഴയ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

ആവർത്തിച്ചാൽ ഇരട്ടിയാകും പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വകുപ്പ് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ സഹായത്തോടെ 14 ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർദേശം സർക്കാറിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃത ഡാറ്റാബിൽ ശേഖരിക്കുന്നതിനാൽ പരിരക്ഷയില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ.

തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആകും ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് ഓൺലൈൻ വന്നെങ്കിലും രേഖകൾ മാറ്റാതെ എന്ന വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും വ്യാപകമാണ് രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷ ഈ അധിപഠനം ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി അനീഷ് കുമാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/8n_9YtiI0Ss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *