ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള പൂജ മുറിയിൽ കാണുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങൾ! ഈ വീട്ടുകാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ!

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പൂജാമുറിയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ വരവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സൂചനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും …

ഭഗവാൻ മക്കളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണോ? അച്ഛനമ്മമാർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മക്കളുടെ …

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീ കോവിലിൽ അശരീരി! ഞെട്ടി ഭക്തർ! എന്താണെന്നറിയണോ?

ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വലിയ ഭക്തനും പരമ ദരിദ്രനും ആയ ഒരു വൃദ്ധൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹത്താൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പണം ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാത്ര ചിലവിനും …

വരാഹിദേവിയുടെ ഈ പേര് 2 തവണ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നിരിക്കും!

സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം അനേകം ദേവതകളെ നാം ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പരമശിവൻ അഭിഷേകപ്രിയനാകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അലങ്കാര പ്രിയനായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദേവതയ്ക്കോ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ …

പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ 12 ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ?മരണം അടുത്തു!

ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു പുറങ്ങളാണ് ജനനവും മരണവും എന്നു പറയുന്നത് ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ മതിയാകൂ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം 84 ലക്ഷം ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുന്നത് അത്ര മഹത്തായ …

ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള 8 ചെടികൾ! നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇ ചെടികൾ? സർവ്വ ഐശ്വര്യം!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള മുറ്റത്ത് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട എട്ട് ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ 8 ചെടികളും ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള ചെടികളാണ് ദേവാംശമുള്ള …

വരാഹി ദേവി : ഈ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതംനമ്മളിൽ പലരും ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് മനപ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലരും വലയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കലികാലത്തിലെ സത്യം എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ …

ഈ മൂന്ന് ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ രാവിലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊഴുകും

ദൈവിക ശക്തി സർവ്വവ്യാഭി ആകുന്നു ഈ ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിലും ഈ ശക്തി ഉള്ളതിനാലാണ് നാം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലെ ആത്മാവാണ് ആദിവശക്തി എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം നാം …

ഈ 2 ചെടികൾ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിനുമുന്നിൽ ഉണ്ടോ? തേടി വരും കോടീശ്വരയോഗം!

വസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചില വൃക്ഷലധികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആ വീടിനെ വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും …