ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ?മൂകാംബിക അമ്മ വിളിക്കുന്നു!

കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീർത്തും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവതിയായി …

ഭാര്യയുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ തുണയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി ഭർത്താവ്! പിന്നീട് അവിടെ നടന്നത് കണ്ടോ?

കടലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം പവർ പ്ലാന്റ് അടുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആരും വരാത്ത …

ഭാര്യയ്ക്ക് അവിഹിതം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ?

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിക്കായി പോകുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തും എല്ലാം കുടിയേറി പാർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൃഷ്ണരാജു വൈഫ് 53 അദ്ദേഹം അവിടെ …

18 വയസ്സായ മകൾക്ക് അയൽവാസിയായ യുവാവിനോട് പ്രേമം! പിന്നീട് അവർ അമ്മയെ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

ഹൈദരാബാദ് സിറ്റിയിൽ ശ്രീനിവാസൻ റെഡി എന്നുപറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ രഞ്ജിത വയസ്സ് 38 മകൾ കീർത്തി വയസ്സ് 19 ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഈ ശ്രീനവാസ് സ്വന്തമായി ഒരു ലോറിയുണ്ട് …

വിധവയായ ഭാര്യയെ മക്കളെയും ഇറക്കിവിട്ട വൃദ്ധൻ! പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

എന്റെ മകന്റെ കൂടെ കുറെ കാലം കിടന്നതല്ലേ അതിന്റെ കൂലിയായി കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ രണ്ടു മക്കളെ പ്രസവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലേ അതിന്റെ കൂലി എവിടെ അച്ചാച്ച മോനെ റോഷൻ നീ …

ദൈവിക ശക്തികൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ! ഇവ നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

നമ്മെ ചുറ്റിയും നമ്മളിലും ദേവിക ശക്തികൾ വസിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ദൈവം ആകുന്നു ആയതിനാൽ ആത്മാവിനെ ജനനവുമില്ല മരണവുമില്ല എന്നു പറയുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതും ഇന്നാലാകുന്നു നമ്മളിലെ ദേവികത …