സ്ത്രീകൾ – അമ്മമാർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്‌താൽ ഏത് വലിയ ആഗ്രഹവും നടക്കും! അനുഭവം ഏറെ!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം പേർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൊഴിൽപരമായ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മുക്തി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉയർച്ച ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് .

   

എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിറയെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ചോദിച്ചവരിൽ അധികംപേരും സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ എല്ലാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ്.

ഭഗവാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയും അത്രയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ദേവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാലും ഭഗവാനെ പോയി ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെയും അനുസരിച്ചു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *