ശിവന് മുടങ്ങാതെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ ഉടൻ ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷിച്ചും മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ കയ്യൊഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഭഗവാനെ പോലെ സഹായിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പോലെ വാരിക്കോരി നൽകുന്ന തന്റെ ഭക്തനേം നൽകുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ എല്ലാം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ പക്ഷേ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തനെ കൈവിടുകയില്ല പരീക്ഷിക്കും .

അങ്ങേയറ്റം വരെ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ കൈവിട്ടു കളയത്തില്ല ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പൂജിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ദിവ്യമായ മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആയിട്ടും വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ടും അത്രത്തോളം കളങ്കമില്ലാതെ എന്ന ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ദക്ഷിണയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അത് ചെറിയ ക്ഷേത്രമായി കൊള്ളട്ടെ മഹാക്ഷേത്രമായി കൊള്ളട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാട്ടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *