ഉടു.തുണി.യില്ലാതെ നീ തെക്കേ വയലിൽ കിടന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചെക്കന്മാരുടെ ഫോണിലും….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മോൾ അനുസരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേയും തനിക്കും മുന്നിൽ നിന്നൊരു അപേക്ഷ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അമ്മയെ നോക്കി നിൽക്കുകയും കവിതയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമ്മക്ക് നേരെ ഉയർന്നുവെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് അരികിൽ ശാന്തതയോടെ.

   

ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മുഖത്തുള്ള അനേകഭാവങ്ങളും അവളെയും അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ റൂമിലേക്ക് കയറി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതും അമ്മയ്ക്ക് അരികിലിരുന്ന അച്ഛൻ കസേര പിന്നിലേക്ക് കാലുകളാൽ തട്ടി എറിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു കവിതയും ദേശത്തോടെയുള്ള അച്ഛന്റെ വിളിയിൽ.

അവൾ തിരിഞ്ഞുനിന്ന് അയാളെ നോക്കിയും നീ എന്താടി എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുകയാണോ മാസങ്ങൾ കുറച്ചേയും ഈ വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നശിച്ചിട്ടും എല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അത് പറ്റില്ല എന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/9fVMB3O8MMo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *