ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവളെ നിനക്ക്??? മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാകും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പോക്കറ്റിലെയും വൈബ്രേറ്റ് മോഡൽ കിടക്കുന്ന ഫോൺ കുറെ നേരമായി നിർത്താതെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു ഫോം അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇതടക്കം പത്തുതവണയായി ശ്രീദേവിയുടെ ഫോൺ ഒടുവിൽ കൂടെയുള്ളവരോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞു ഫോൺ എടുത്തു പുറത്തേക്ക് നടന്നു മീറ്റിംഗ് എന്റെ മണിക്കുട്ടി നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എന്ന് രണ്ടുതവണ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല .

   

നിനക്ക് പരമാവധി പഞ്ചസാര കലക്കി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതു മതി പിണങ്ങാൻ മുഖത്ത് ചുണ്ടിൽ കുടുംബക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുഴുവൻ അറിയാം ജിതേഷിന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് മണിക്കുട്ടി എന്ന് അഞ്ചുകൊല്ലം ആയിട്ടുള്ള പ്രണയം കല്യാണത്തിന് മാസം ഒന്നും തികച്ചില്ല അതിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു.

എന്നാലും ഫോൺ എടുക്കാൻ എന്ന വൈകിയാൽ ആദ്യം ചോദിക്കാം എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ എന്നാണ് ജിത്തേട്ടൻ മറന്നുവല്ലേ എന്നോട് ഈ പാർട്ടിയിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ ആവാൻ ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെയും ചതിച്ചു വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ഞാൻ തപ്പി തടഞ്ഞു നിന്നു നേരിടാൻ പോകുന്ന പരാതിപ്പെട്ടിയുടെ വലിപ്പം തലയിൽ കത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

https://youtu.be/QS-7gvUidtw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *