ജനൽ വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളവർ അറിയേണ്ട വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ – അറിഞ്ഞിരിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വീടിനെയും കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ആ എട്ടു ദിക്കുകളിൽ വെച്ചേയും ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാണാം വീടിന്റെ തെക്കേ അഥവാ തെക്കുവശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിക്കുക ഓരോ അധിപൻ ഉണ്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തെക്കുദിക്കിന്റെയും .

   

അധിപൻ എന്നു പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ യമ ദേവൻ ആണ് അതായത് കാലൻ അധിപനായിരിക്കുന്ന ദാണ് വീടിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം തെക്കുദിക്കുന്ന നൽകുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതാണ് .

ഒരു വീടിന്റെയും പൊരുതൈത്തിന്റെയും സ്ഥിതി വാസ്തു എല്ലാം പെർഫെക്ട് ആണ് പക്ഷേ ദോഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അസുഖങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *