എന്തൊരു പരാക്രമം ആയിരുന്നു?കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ജോബിജിൽ തിരമാലകൾക്കിടയിലൂടെ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും കുളിച്ച് മദിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് ദേവദാസും ഭാര്യ ലാലിയും അത് കണ്ടപ്പോൾ ലാലിക്കും ആവേശമായി എനിക്കും തിരമാലകൾക്കിടയിൽ കുളിക്കണം ലാലി ദേവദാസനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഞെട്ടിയും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നനയും ദേവദാസ് പറഞ്ഞു പഴഞ്ചൻ ഭർത്താവായി മാറും.

   

പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി അതുകേട്ടപ്പോൾ ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് ഡ്രസ്സ് മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞൊടിയിടയിൽ അവൾ വസ്ത്രം മാറിവന്നതും ഈശ്വരാ വാഴ തട പോലെയുള്ള തന്റെ ഭാര്യയുടെയും വെളുത്ത തുടുത്ത പളുങ്ക് തുടകൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദേവദാസനെയും വല്ലായ്മയായി കേരളക്കാരിയായിട്ട് പോലും അവൾക്ക് ഓരോ നാണവുമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/W9pTaieB3as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *