ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 3200 ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിൽ 1500 കോടി വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടിയ പലിശ നിരക്കിൽ 1500 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനുമുമ്പായി ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക അടുത്തകാലത്ത് ഒന്നും നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്.

   

സംസ്ഥാനം 60 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം കുടിച്ചുകയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് വലിയ സമരങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസുകളും എല്ലാം വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെയും സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് .

നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിശ്ശി അറുനൂറു രൂപ വീതമുള്ള പെൻഷൻ ആറുമാസം കുടിശ്ശിക ആയതോടെയും ഓരോ പെൻഷനും ഗുണഭോക്താവിനും 9600 രൂപ വീതം നൽകുവാനുള്ള 4600 കോടിയോളം രൂപം സർക്കാർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/qDAYzRtuIio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *