കിണ്ടിയിലെ ജലം ഈ സ്ഥലത്ത് ഒഴിച്ച് കളയരുത്! ഭയങ്കര ദോഷമാണ്! വെള്ളം കളയേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ്!!!.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവഗ്രഹങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിളിക്കുക എന്നുള്ളത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് നമുക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതേപോലെതന്നെ രാവിലെ വിളക്ക് കത്തുന്ന കത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.

   

അപ്പോൾ ഒരു നേരം ആവട്ടെ രണ്ടുനേരം ആവട്ടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് ഉളുത്തിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വ്യാകുലതകൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നമ്മുടെ .

വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെയും തള്ളി നീക്കിയും പ്രകാശം പരത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം തിളങ്ങുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന മുഹൂർത്തം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *