ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആരും ഇനി ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് കവർ കളയില്ല സത്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ചു ടിപ്സുകൾ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണ് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ടിപ്പ് നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ അത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് മഴക്കാലം .

   

ആയതോടുകൂടിയും കൊതുകിന്റെ ശല്യം ഭയങ്കര രൂക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊതുക് കടി തടയാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുകപരിവാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇലകളെല്ലാം നനഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ കൊതുകുകൾ.

ധാരാളമായിട്ട് പെരുകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെയും റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ നമ്മൾ റബ്ബർ വെട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിരട്ടയിലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് കൂത്താടി അത് പിന്നെയും കൊതുക് പെരുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.

https://youtu.be/9dE0nnnTH-A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *