ലോൺ വേണോ ലോൺ?? ഇട് ജാമ്യം ഒന്നുമില്ലാതെ 5% പലിശയ്ക്ക് 3 ലക്ഷം ലോൺ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 5% പലിശയ്ക്ക് ഈടില്ലാതെ 3 ലക്ഷം രൂപ ലോണ് നൽകുന്നുണ്ട് ലോൺ നൽകിവരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകം ഒരുപാട് സ്കീമുകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉണ്ട് മാനേജ് ലോൺ ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ ലോൺ എജുക്കേഷൻ.

   

അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലോണും ഉണ്ട് ഈ ലോണുകൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നല്ല പലിശയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പലിശ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒരുപാട് പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രോജക്ട് ആണ് മുദ്ര ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

ടെൻ പേഴ്സിന്റെ യോഗ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന പല പ്രോജക്ടുകളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ 15,000 സൗജന്യമായിട്ട് വേറെയും കിട്ടും ഇതിനു കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *