വിഷു റംസാൻ പ്രഖ്യാപനം വന്നു. പെൻഷൻ 3200 രൂപ വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച്ച മുതൽ..!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിലവിൽ ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ 1600 രൂപയുടെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം വരെയുള്ള ആറുമാസ പെൻഷൻ കുടിക്കുകയായിട്ടും.

   

9600 രൂപ കൂടി ഏപ്രിൽ മാസം തുടങ്ങിയതോടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 50 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശികയുടെ തുടരുകയാണ് റംസാൻ വിഷു പ്രമാണിച്ച് രണ്ടുമാസത്തെയും കുടിശ്ശികം ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക കൂടി ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെതന്നെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിഷുവിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും 3200 രൂപയുടെ വിതരണം എത്തിച്ചേരില്ല.

എന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഏപ്രിൽ 10 റംസാനും അതേപോലെതന്നെ ഏപ്രിൽ 14 വിഷുവും ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുദിവസം മതിയെങ്കിൽ കൂടിയും സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർ വഴി അത് വീടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് 10 ദിവസം വരെയൊക്കെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/OPskZniMrrk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *