ഉപയോഗിച്ച വിളക്ക് തിരി വെളിയിൽ കളയല്ലേ, വലിയ ദോഷം പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, വീട് രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഒരു നിലവിളക്കിന്റെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലവിളക്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയാണ് എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം ഈ നിലവിളക്കിന്റെ ദിലീപ് എന്ത് ചെയ്യണം പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ വലിച്ചെറിയുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് .

   

എന്നാൽ ഇതു വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഇരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനേയും തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആണക്കേണ്ടത് .

എങ്ങനെയാണ് തിരി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച തിരി കളയേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിലവിളക്കിനും എത്ര തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *