അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ | കമ്പനി ജോബ് പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എറണാകുളം മെയിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 35 കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സംസാരിക്കാൻ അറിയണം…………..

   

വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ചരക്ക് കപ്പലുകളിലേക്കും അർജന്റീന സിഡിസി ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവസരം കോളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ 10 പ്ലസ് ടു എസ്എസ്എൽസി ഹോൾഡർമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

https://youtu.be/_mQaBArOAZE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *