അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ | കമ്പനി ജോബ് പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജോലി അവസരങ്ങൾ zion group of companies ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇമ്മടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ആണ് വേണ്ടത് ഗോഡൗൺ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഡെലിവറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് 18 മുതൽ 26 വരെയാണ് .

   

കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി വരെ ശമ്പളം വരുന്നത് 15000 രൂപ മുതൽ 34,000 രൂപ വരെ ഫുഡ്ഡേഷനും കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്………. നോ സർവീസ് ചാർജ് ഷിപ്പിലേക്ക് മാർച്ചിൽ നേവി ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് സിഡിസി ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും പേജ് വരുന്നത് 17 മുതൽ 29 വരെ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ ബി ടെക് പ്ലസ് ടു ഐ ടി എസ് എസ് എൽ സി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്👇👇👇.

https://youtu.be/QTgrF9wrzqE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *