അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ | കമ്പനി ജോബ് പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉടനീളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന വരുമാനത്തോടുകൂടി ഉടൻ ജോലി 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയും വിവിധതുകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ പാക്കിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ കോഡിനേറ്റർ വെയർ ഹൗസ് മാനേജർ സെയിൽ സെക്സി ബില്ലിംഗ് ഡെലിവറി ബോയ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് താമസം കമ്പനി നൽകുന്നതാണ് .

   

മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി യോഗ്യതയിൽ ഊരുന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ വരുന്നത് 18 മുതൽ 27 വരെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം മുൻപരിചി നോക്കാതെ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പാക്കിംഗ് ഓഫീസ് സ്റ്റോർ ശമ്പളം വരുന്നത് 12,000 മുതൽ 20000 രൂപ വരെ താമസം പക്ഷം കമ്പനി നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇…

https://youtu.be/WcMRIqa6d_c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *