ഇതുവരെയായിട്ടും ജോലിയില്ലേ? നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.. ക്ലിക് 👇👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അവസരം മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡെലിവറി പാക്കിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സാലറി 13000 തൊട്ട് 26000 വരെ കമ്പനി ഡയറക്ട് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഫ്രീ ട്രെയിനിങ് തരും ഫുഡൈൻ അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീയാണ് ആദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അർഹരായ 15 പേർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്…..

   

ഫബിസി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാഫിനെയും നിയമിക്കുന്നു മുൻഗണന യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു പ്രായപരിധി 26 വയസ്സ് വരെ സാലറി 22000 തൊട്ടിട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഉണ്ട്… സുവർണ്ണ അവസരം സൺറൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസയോഗതിയുള്ളവർക്ക് ജോലി ഇനി വിദൂരമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം പ്ലസ് ടു ആകാം ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും.

അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 35 ഒഴിവുകൾ ആകെ ഉണ്ട് ഡെലിവറി സെക്ഷൻ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ പാക്കിംഗ് മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല വയസ്സ് 18 മുതൽ 25 വരെ സാലറി 17000 തൊട്ട് 24000 വരെ ഫുഡും അക്കോമഡേഷൻ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ജോബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക……

https://youtu.be/791P_ecRYCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *