മാർച്ച് 21 വരെ കഷ്ടകാലം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ട് പോകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ദാതാവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഷം രാശി മാറുകയാണ് ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധൻ മകരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും ഇതേ രാശിയിൽ ബുധൻ അസ്തമിക്കുന്നതാകുന്നു ബുദ്ധന്റെ അസ്തമനം ജലരാശിക്കാരെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിക്കും വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശുഭഫലങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുകയും ചെയ്യും .

   

അത്തരത്തിൽ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നുചേരുക എന്നാൽ എത്ര നാൾ ഇത്രയും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തുടരും എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ അസ്തമനാഭസ്തം മാർച്ച് 11 വരെയാണ് തുടരുക ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാശിക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആരാധിക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ചും ശിവപൂജയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ഇവർ ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന വിശേഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ രാശിയായി പരാമർശിക്കുന്നത് മാഡം രാശിക്കാർ ആകുന്നു .

മേടം രാശിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ രാജ്യക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട അവസരമാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഇരട്ടി ആകുന്നതും ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *