ഭർത്താവ് അറിയാതെ കാമുകനും മുത്ത് ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത്…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യ സംഭവത്തിനുശേഷം അവളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അവളുടെ നഗ്ന മേൽ തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് അവന്റെ സംശയം അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചത് എന്തൊരു നല്ല ശരീരമാണ് നിന്റേതും ഒരു കുറ്റവും കലയും മറ്റെന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല മൃദുലവും ഭംഗി നിറഞ്ഞതുമായി അദ്ദേഹം ഒപ്പം വളരെ അടക്കവും ഒതുക്കവും നിറഞ്ഞ തികഞ്ഞം .

   

ആഗതി വളരെ മനോഹരമായ ശരീരം അതേപോലെ പ്രസവിച്ച വയറിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള പാടുകളിൽ പോലും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് നിന്റെ വയറിൽ പോലും ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ അഭയമങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ വളരെ കൃത്യത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് താൽപര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല .

അതിന് അവൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാം അയാൾ എന്നെ കാണുന്നത് അയാളുടെ കണ്ണിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് ഞാൻ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെയും അവസാന വാക്കെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ മാത്രമാണ് പലർക്കും സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വേണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/9yjakvQ6Efg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *