ശനിയുടെ സഞ്ചാരം വക്ര ഗതിയിലേക്ക്, ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇനി പണി ആകും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനി ബക്കറ ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു ദിവസം എല്ലാം രണ്ട് ദിവസമല്ല 139 ദിവസം അതായത് ജൂൺ 30 മുതൽ വരുന്ന മുപ്പതാം തിയതി മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെയും വരുന്ന 139 ദിവസക്കാലം ശനിയും അവര ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.

   

ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ശനിയെ കാല പുരുഷന്റെ പതിനൊന്നാം രാശിയായി കുംഭത്തിൽ നെഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ 30 ഓടുകൂടിയും ശനി തന്റെ മൂല ത്രികോണാ രാശിയായ കുംഭത്തിൽ വക്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *