നാളെ ഹനുമാൻ ജയന്തി… വീടുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണേ…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ലോകരക്ഷാർത്ഥം സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദിവസമാണ് ചരിത്ര മാസത്തിലെ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹനുമാൻ ജയന്തിയും ഈ വർഷത്തെയും ഹനുമാൻ ജയന്തിയും നാളെ കഴിഞ്ഞ് അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഏപ്രിൽ 23 തീയതിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആഞ്ജനേയ ഭക്തർ അൽഭുത കാര്യങ്ങളുടെ.

   

ദേവസരൂപമായ ഹനുമാൻ സ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സകല വരങ്ങളും നേടുന്ന ദിവസമാണ് ഹനുമാൻ ജയൻ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ഹനുമാൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം .

ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ചൈത്രം മാസത്തിലെ പൗർണമി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ചിരഞ്ജീവികളിൽ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *