ഇന്ന് അമാവാസി ഈ നാളുകാർക്ക് ശുഭ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ തൊടുകുറിയിലൂടെയും വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം തൊടുപുഴ സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാകുന്നു.

   

അതിനാൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാകും എന്ന കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാകുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ചന്ദ്രദേവന്റെ ചിത്രമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ ചിത്രമാകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തവും എന്നുതന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയും ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നോടിയായി ഏവരും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമം ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഓം നമശിവായ എന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്ന പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം ചന്ദ്രദേവന്റെയും ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ ഫലം ഇപ്രകാരമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *