വീടിന്റെ ചുവരിലേക്ക് നോക്കി നിർത്താതെ കുരച്ച് നായ; ഒടുവിൽ ചുവർ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ ഞെട്ടി പോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളുടെയും അയാളുടെ നായയെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ് ആ നായ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചുമരിനു മുന്നിൽ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് കുരയ്ക്കുമായിരുന്നോ അവസാനം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ നായയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും ജോർജ്.

   

മില്ലർ എന്നാണ് 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നായ മാത്രമായിരുന്നു ക്രോസ്ബി എന്നായിരുന്നു നായയുടെ പേര് ഒരുപാട് കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നായ താമസമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നായയും പൂച്ചയും താമസിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *