ദേവിയോട് ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു തൊടു നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം! തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം!

നമസ്കാരം അതിവിശേഷ പട്ടാളം തുലാമാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട തുലാം മാസം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ആയിട്ട് നവരാത്രിയുടെയും അത്ഭുതകരമായ അതിവിശേഷത പുണ്യകരമായ ദിവസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനാൽ തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുഭകരമായ ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുകുറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് എത്ര വലുതാണ് എങ്കിലും ആഗ്രഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുവാൻ പോകുന്ന ചില ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് എത്ര വലുതും ചെറുതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് .

പ്രാധാന്യം നടക്കുമോ എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിശിഷ്ടമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാകുന്നതും ആദ്യത്തെ ഇടം ധനത്തിന്റെ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ചിത്രമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സാക്ഷാൽ ബദ്ധ്യകാളി ദേവിയുടെ ചിത്രം ആകുന്നു .

ഏതൊരു ദുരിതത്തിലും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും തന്നെ ഭക്തനേയും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മുൻപ് പരാമർശിക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *