ഭദ്രകാളി ദേവിക്ക് ഈ വഴിപാട് കഴിച്ചാൽ ഇരട്ടിഫലം ലഭിക്കും.. ഏക വഴിപാട്!

നമസ്കാരം അതിവേഗം അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവും തരുന്ന ഭദ്രകാളി ദേവിയെ പൂജിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനേയും നിരവധി വഴിപാടുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവതിയായ ഭദ്രകാളിക്ക് അധ്യക്ഷവും പ്രശസ്തവുമായ ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മലയാലപ്പുഴ ചെട്ടികുളങ്ങര ചോറ്റാനിക്കര ആറ്റുകാൽ ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഭദ്രകാളി സന്നിധിയാണ് ഇതിൽ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുംഭം ഭരണി നാളിൽ ഉത്സവവും വിശേഷപൂജകളും ഉണ്ട്.

   

കുരുതിർപ്പണത്തിനും ഈ വിശേഷം അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ദേവി എന്നെല്ലാം എന്നാണ് ഭക്തർ ഭദ്രകാളിയെ വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതും ഭദ്രകാളി പത്തരുമായി ഏറെ ആത്മബന്ധം ഉള്ള ഭദ്രകാളിയെയും ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ശത്രു ദോഷങ്ങളും അകലും ചൊവ്വ വെള്ളി അഷ്ടമി ദിവസങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളിക്ക് വെളിപാടുകൾ നടത്തുവാൻ അതിവിശേഷതയാകുന്നു ദേവിക്ക് കഴിക്കേണ്ട വഴിപാടുകളും അഭയം അവയുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

കാര്യ വിജയത്തിനായി ദേവികയും കഴിക്കേണ്ട വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് കടുംപായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യ വിജയം എളുപ്പം വന്നുചേരുന്നതും ആകുന്നു ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു വഴിപാടാണ് അഭിഷേകം ഈ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കുടുംബത്തിലെ നാൾക്ക് നാൾ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു കാര്യ വിജയത്തിനും കർമലാപത്തിനായി സഹസ്രനാമാർജനം കഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു .

ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന ഭാഗ്യവർദ്ധനനായി നാം കഴിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാട് ആകുന്നു ദേവികയും ഈ ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് തടസ്സ നിവാരണത്തിനായി യും ചുവന്ന പട്ട് ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *