കടം തീർക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയായപ്പോൾ 18 കാരി ചെയ്തത് കണ്ടോ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തീ കണ്ണുകളുമായി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചോരകൊണ്ട് ചുവന്ന കൂർത്ത മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളുമായിട്ട് പതിയെയും തന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെയും വൃന്ദയും കണ്ണനും പേടിയോടെ നോക്കി നിന്നു പോയി കണ്ണനെ വൃന്ദ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തുപിടിച്ചു അവൾ ചുറ്റിലും നോക്കിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാം ചോര മാറുന്ന ചുറ്റിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് പപ്പയും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും.

   

മുത്തശ്ശിയും എല്ലാം തന്റെയും കുഞ്ഞു അനുജന്റെയും വിധി അദായേക്കാം എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി പോയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു നിമിഷം എന്നാൽ ആ ചെന്നായ്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ ആയിട്ട് ബന്ധം കണ്ണനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി ഏതു നിമിഷവും അവ തങ്ങളെ കടിച്ചു കുടഞ്ഞേക്കാം എങ്കിലും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ തളർന്നു അവൾ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണനെ ചേർത്തുപിടിച്ചും കണ്ണടച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/iXLRSsIrC2A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *