നരസിംഹസ്വാമിക്ക് മൂന്ന് തവണ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം കടം ദുരിത മോചനത്തിന്!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഉടലെടുത്ത ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തരിൽ ശിപ്രസാദിയാണ് നരസംഹമൂർത്തി അകാലമായ ഭയം അകറ്റുവാനും ദുരിതമോചനത്തിനും നരസംഹാരം മൂർത്തി മന്ത്രം പതിവായി മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാണ് നരസിംഹ പൂജ പ്രതിസന്ധി നേരത്തെ ആയതിനാൽ .

   

ആ സമയത്ത് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു മന്ത്രജപ ത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും വളരെയേറെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം പേര് പോലെ തന്നെ സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെയും ഉടലും ആണ് നരസിംഹ അവതാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാല് അവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആണ് എന്നരസിംഹ അവതാരം ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഉടലെടുത്ത ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തരിൽ ശിപ്രസാദിയാണ്.

നരസിംഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദന്റെ വിളി കേട്ട് മുതൽ തന്നെ തോന്നി പിളർന്നു നരസിംഹം മൂർത്തി പ്രത്യക്ഷനായി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശുദ്ധിയോടെയും ഭക്തിയോടെയും നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സിദ്ദിക്കൊപ്പം തൊഴിൽ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും കടബാധ്യത നീങ്ങി .

കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ പതിവായി ചോദ്യ നക്ഷത്ര ദിവസം നരസിംഹ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുകയും ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു നരസിംഹം മൂർത്തിയുടെ പ്രീതികരമായ ഭജനങ്ങൾ നടത്തിയ യോഗ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *