നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ജോലി ആവശ്യമാണോ യോഗ്യത എന്തുമാവട്ടെ മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല തന്നെ ജോലിയെ പ്രവേശിക്കാം താമസം ഭക്ഷണവും സൗജന്യമാണ് സാലറി വരുന്നത് 6000 മുതൽ 26000 വരെയാണ് 18 30 പേരെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം…..,.

   

ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കായംകുളത്തേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല സാലറി പാക്കേജ്……. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന കൂൾ ബാർലിക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്നാക്ക് മേക്കർ എണ്ണക്കടി ഉണ്ടാക്കി മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 👇👇👇.

https://youtu.be/hqMylt4O4Lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *