ഭാവിയിൽ തരംഗമാകാൻ പോകുന്ന ജിയോയുടെ അടിപൊളി ബിസിനസ്….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ജിയോ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്മർജിത് ആയിരിക്കും ജിയോ വന്നതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ശീലിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യമായി കിട്ടാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ ജിയോയുടെ പേര് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇരിക്കും വേറൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ ജിയോയുടെ പേര് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ജിയോ പെട്രോൾ പമ്പുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.

   

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ജിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം എന്റെ നാട്ടിൽ ജീവന്റെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിയോ പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടു പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കൊള്ളാല്ലോ നല്ല അടിപൊളി പച്ച കളർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ രസമുണ്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോംബിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവിശം വരുമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല വരുമാനമാണ് കിട്ടുന്നത്.

ഒരു പെർസെന്റജ് കമ്മീഷനാണ് ആ ഒരു പെർസെന്റജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഒക്കെ പെട്രോളും ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ജിയോയുടെ പമ്പിന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകളും കാര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൂടാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ജീവ പെട്രോൾ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *