ധൈര്യം ഉളളവർ മാത്രം കാണുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം മോനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ tiktok അക്കൗണ്ടിലൂടെയും ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവര് കണ്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇനി കാണാം തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുള്ള ആവി ചിത്രത്തെ കണ്ടു മോനിക്ക് പേടിച്ചു ഓടിയപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിച്ചത് .

   

കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തു ബോട്ടിങ്ങിനു പോയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ആ യാത്രയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവരുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *