ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വന്നു എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ബാധകം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യ മേഖല സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സേവിങ് സൈക്കോളുകൾ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് റിസർവ്ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ മാസങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് .

   

മുൻപായിയും പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി വരിക ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള യുപിഐ ആപ്പുകളാണ് പണം ഇടപാടിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പലപ്പോഴും പലരും ഓർക്കാറില്ല പല ബാങ്കുകളും ബാലൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാറുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ സേവിങ്സ് കൊണ്ടുള്ളവർ മിനിമം ബാലൻസ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ .

അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാലൻസ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മാർഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ നൽകേണ്ടതില്ല ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതിനാൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/73MJKZu1Aew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *