ഈ വർഷം പൊങ്കാല ഇടുന്നവർ ഈ 2 കാര്യം മറന്ന് പോകല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അബീഷ്ട്ടപരിതനിയും ശിപ്രപ്രസാദിനിയുമായ ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം മറ്റന്നാൾ അതായത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതി സാപ്പുഗെട്ടിയും ആരംഭിക്കുകയാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധം ആയിട്ടുള്ള ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയും 25ആം തീയതിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വർഷം പൊങ്കാല ഇടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്തു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ്.

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് പൊങ്കാലയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഒരുങ്ങാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനും ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുൻകൂട്ടിയും ഈ ഒരു അധ്യായം ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി 25 തീയതി രാവിലെ 10 30നാണ് പണ്ടാര അടുപ്പിലേക്ക് തീ പകർന്ന ഒരു പൊങ്കാല ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് നിവേദ്യം കഴിയുന്നതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാല പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 26 തീയതി രാത്രിയും അതായത് 12 മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൊങ്കാല മഹോത്സവം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ വർഷം പൊങ്കാലയിടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിട്ടാലും ശരിയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പൊങ്കാലയിട്ടാലും ശരിയും ഏതൊരു പൊങ്കാല ഇടുന്ന വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ കാര്യങ്ങൾ.

ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് പൊങ്കാല ഇടാൻ ആയിട്ട് പരിഭപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *