ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റോഡ് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ ജെസിബി ഡ്രൈവർമാരെ മർദ്ദിച്ചത്താർ യാത്രക്കാർ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് നട്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കാറുകാരനെ നിയമത്തിലെ മുന്നിലെത്തിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *