ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കും. കേൾക്കാം ഹൃദയസ്പർശിയായൊരു ജീവിത കഥ |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുത്തേ നീ കിടന്നു രാവിലെ മുഴുവൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വന്നു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന്റെ വിലയും എന്താ ഏട്ടാ ഈ രാത്രിയിൽ സമയം ഒരുപാട് ആയല്ലോ ആശ്ചര്യത്തോടെയും അവൾ ചോദിച്ചു എന്താ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ .

   

വിളിച്ചു ശബ്ദത്തിന് കുറച്ച് കൂടെ ഗാംഭീര്യം കൊടുത്തു അയാൾ ചോദിച്ചു നോക്കുകയും പാതിരാത്രിയായി ഇപ്പോൾ ആണോ ഭാര്യയെ ഓർമ്മവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്നലെ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛന് എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എത്രകാലം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ അവിടെയും .

ഞാൻ ഇവിടെയും നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് നിന്റെ ഓഫീസർ സംബന്ധിച്ചു അതിനു എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നീ എന്നും അടുത്ത് വേണം നീയും നമ്മുടെ മോളും ഞാനും അയാളുടെ ശബ്ദം ഇടന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/K163Y7fyc1k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *