ഈയൊരു ഒറ്റവരി നാമം ചൊല്ലിയാൽ ഏതു പ്രാർത്ഥനയും സഫലമാകും 100% ഫലം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നലെ മദ്രാസത്തിന് കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മാസം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെയും വാസ്തു ദീപം എന്നാണ് കൊളുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെതന്നെയും വസന്തം നവരാത്രി അതായത് ചരിത്ര നവരാത്രി എന്നു പറയും അതും ഇന്നുമുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ഏപ്രിൽ 9 മുതൽ ഏപ്രിൽ 17 വരെയാണ് ചൈത്ര നവരാത്രിയും ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെയും ചൈത്ര നവരാത്രി ആയതുകൊണ്ട്.

   

തന്നെ ലളിതാദേവിയെ പൂജിച്ചതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈത്ര നവരാത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം ഡെയിലി മന്ത്രാസ് പറയാം ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ എഴുതേണ്ട നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ശ്രീ മാത്രയെ നമഃ എന്നാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *