ഈ ഒരേ ഒരു വസ്തു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് വീട്ടിൽ കടവും ഒഴിയില്ല പണവും വരില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന മെസ്സേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ നിന്നും സോൾഡ് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് പറയാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തമായുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ മെസ്സേജിലൂടെയും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത്.

   

മരിച്ചയാൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പറയാൻ കാരണം മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ അവയവങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആഭരണങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ സർവസാധാരണമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു വസ്തു മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് അതേക്കുറിച്ച് പിന്നാലെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് ദുർമരണം സംഭവിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രസിഡൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാൻ കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *