ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ?? കാലൻ അവധിക്ക് എടുത്തേക്കുവാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുമതി സംഭവങ്ങൾ പലർക്കും പല സമയങ്ങളിലും ആയി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള രക്ഷപ്പെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയവർ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞും കുറച്ച് അഭിനേതായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം.

   

2018 നവംബറിൽ സീസർ ലാൻഡിൽ വച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് സാഹസിക വിനോദമായ ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുവാൻ സ്വിസർലാൻഡിൽ അമേരിക്ക കാരനാണ് ഹാൻഡ് ഗ്ലേഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും യാത്രക്കാരുടെ അദ്ദേഹം ബുക്ക് ചെയ്തു വെച്ചാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം അത് അറിയാതെ അവർ പറക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് സിനിമ മനസ്സിലായത്.

ബോഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ ഉയരത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡർ പെട്ടെന്ന് താഴെ ഇറക്കുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല ബാറിൽ തൂങ്ങി കിടന്നാണ് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരണം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/D3e9gaiyFf8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *