കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ വാരാഹിയെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വരാഹിദേവിയുടെയും താന്ത്രിക ലക്ഷ്മി ഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഹൈന്ദവം ആരാധന ക്രമത്തിൽ മൂന്നുതരം പൂജാ രീതികളാണ് ആകെയുള്ളത് അതായത് എടുത്തതൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിലൊന്ന് വൈഷ്ണവും 2ശൈവം മൂന്നാമത്തെ തവണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് താന്ത്രിക സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വച്ചേയും.

   

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും നിഷ്ഠയും വേണ്ട ദൈവം ശാക്തേയ പൂജ ചെയ്യുന്ന താന്ത്രികനാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം മൂർത്തിയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയും നഷ്ടയും ഇവിടെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്നിഷ്ട പാലിക്കുന്ന താന്ത്രികൾ ഉള്ള ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ .

എല്ലാം ദിനംപ്രതി പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ സന്ധ്യ സമയത്ത് ദീപാരാധന തൊഴാൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കേ അതും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ ദീപാരാധനയാണ് തൊഴേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *