ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ?മൂകാംബിക അമ്മ വിളിക്കുന്നു!

കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീർത്തും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവതിയായി മാറുന്നു മനസ്സുരുകി വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള അമ്മയായി മാറുന്നു അതാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്നു പറയുന്നത് മനസ്സ് ഒരുക്കി ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അമ്മ വന്നു സഹായിച്ചു തരും.

   

എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൂകാംബിക അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂകാംബിക അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴെല്ലാം അമ്മ വന്നു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും അമ്മ സഹായിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തന്നെ പലർക്കും അത്തരത്തിൽ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്ന തന്നെ അമ്മയെ പറ്റിയുള്ള മഹത് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രദർശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളരെ സത്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ സകല രക്ഷയ്ക്ക് ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാല് അംബികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്മയാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *