ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ?? പരമശിവൻ എന്നും കൂടെയുണ്ടാകും!

നമസ്കാരം തന്റെ ഭക്തരിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന ദേവനാണ് പരമശിവൻ മഹാദേവനെ പോലെ എന്നും ശിവശങ്കരൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഉയർന്ന ദേവതകളിൽ ഒരാളാണ് പരമശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടാവും മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ സംരക്ഷകനും പരമശിവൻ വിനാശകൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ നാശം എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെയും വിനാശകരമായ സ്വഭാവങ്ങളും നിത്യ ധാരണകളും കൂടെയും നാശമാണ് .

   

നാശത്തിനുശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുവാൻ വഴി ഒരുങ്ങുകയുള്ളു അതിനാൽ പരമശിവനെ സൃഷ്ടിപരമായ വിനാശയകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പരമശിവനെ പൊതുവേ ശിവലിംഗ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാദേവനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാട് വിവിധതരം അഭിഷേകങ്ങൾ ആകുന്നു ആയതിനാൽ പരമശിവനെയും അഭിഷേകപ്രിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിവിധ ദേവതകളെ നാം ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ്.

ചിലർക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്താലും അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ട ദേവതയുടെ സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കുന്നത് പലർക്കും പരമശിവനെയും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിന് കാരണം തന്റെ ഭക്തരുടെ ചെറിയ പ്രവർത്തികളിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് സന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന ദേവത ആയതിനാൽ ആകുന്നതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആരെല്ലാം പരമശിവനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു എന്നും ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് പരമശിവനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്നും വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

പരമശിവനെ പ്രത്യേകം ചില വ്യക്തികൾ ആണോ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇവർ പൊതുവേ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭാഗ്യ സൂചനകൾ ആകുന്നു ഇപ്രകാരം ഇവർ ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അവർക്ക് പരമശിവൻ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവത ആയതിനാലും നിത്യേന ഭഗവാനേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാലും ആകുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പരമശിവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവർ പരമശിവനെ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *