വിഷു ദിവസം ഈ നാളുകാർ പോകേണ്ടത് ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഗവാനെ കാണാൻ വിട്ട് പോകല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള മലയാളികളിലും വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കാണ് നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു ഇങ്ങത്തുകയായി മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്.

   

ഭഗവാന്റെ മനോഹര രൂപവും കണിക്കൊന്ന പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷുക്കണിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ വിഷു പുലരിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നത് .

ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടു ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുക്കണ്ണി ഒന്ന് ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് വിഷുക്കണിക്ക് മുൻപിൽ കണ്ടു തൊഴുതു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *