മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്, തൊടുകുറി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊടുകുറി ഫലങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ തൊട്ടുകുറിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രുചികളുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നു പഴങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിനും പുറകിൽ ഒരു തൊടുകുറി ഗണിതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറോളജി ഗണിതം ഉണ്ട്.

   

അങ്ങനെ ന്യൂറോളജിയും കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ആ ഫ്രൂട്ട്സുകളോട് ചേർന്ന് 1 2 3 എന്ന് നമ്പറുകളും എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൂഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അതോ നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വഴി എല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് പകരം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇവിടെ തൊടുകുറി ഫലമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് .

അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പഴങ്ങൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഗണിതങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പഴങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൊടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പഴങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം നേരെമറിച്ച് ആ പഴങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗണിതങ്ങളിലേക്കാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണോ ആ ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള തൊടുകുറി ഫലം അല്ലെങ്കിൽ നവംറോളജി ഫലം അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *