മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഈ ചാനലിൽ ഒരു തൊടുകുറി ഏകദേശം ഒരു മാസം എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ കാരണം അതായത് മറ്റു വീഡിയോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല ഈ തൊടുകുറിയും മൂന്ന് ദിവസത്തെ അതായത് കുറഞ്ഞ ദിവസത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാന ബലത്തോട് കൂടി മാത്രമേ .

   

ഒരു തൊടുകുറി ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം സമയം ഇവിടെ എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 100% കൃത്യമായിട്ട് വരും എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം 80% മുതൽ 90% വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് .

എല്ലാ ഇവിടെ തയ്യാറാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നു ദിവസത്തെ ധ്യാന ബലത്തോട് കൂടി തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന തൊണ്ട് കുറികൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *