ഇതിന് കാരണം ഒരു പരിധിവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ തന്നെയല്ലേ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വാഗതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മാനിനെ പോലെ വന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വർണ ഊരി കൊണ്ടുപോയ കള്ളൻ സ്വന്തം മക്കളെയും ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് .

   

അവരെ വിടുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കല്യാണത്തിന് പോയാലും എന്ത് വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *