മകളെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി പോയ ‘അമ്മ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെറുതിലെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്നത് കൊണ്ടും അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത് കൊണ്ടും മിക്കവാറും അപ്പാപ്പനും ഞാനും മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്റെ പാചക ഗുരു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അപ്പാപ്പനെ വിളിക്കാം എനിക്ക് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടു ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിവായപ്പോൾ മുതൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണ്.

   

അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പാപ്പനെ പരിപ്പ് കറി വച്ചുകൊടുത്തതും അത് അമ്മ വരുന്നതിനു മുൻപ് തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയും അടുത്ത ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത പറമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞുമോളെയും പൂവും ഒക്കെ വെച്ച് കറിവെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളതല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ വലുതാവട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് തന്നതും എല്ലാം എനിക്ക്.

ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പത്തിന് വയറിന് ഒന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് അപ്പാപ്പൻ തന്നെയാണ് ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം എവൃത്തിയാക്കി ഇടുക എന്നുള്ളതും അതേപോലെതന്നെ എടുത്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണക്കി വയ്ക്കാതെയും അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കഴുകുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ആശീലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *