സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അത്യാവശ്യമായി ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ യൂണിവേഴ്സൽ അമ്പതിൽപരം ഒഴിവുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം പറ്റുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സുവർണ്ണ അവസരം ആകർഷകമായി ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്……. .

   

സ്വയം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഗോഡ് ഓണ്‍ ഫാക്ടറി കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഡെലിവറി ബോയ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വയസ്സു വരുന്നത് 18 വയസ്സ് മുതൽ 26 വയസ്സ് വരെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ ശമ്പളം വരുന്നത് 15,000 മുതൽ 34000 വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *