അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തർ ചെയ്യാറുണ്ടോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനോട് പറയാനുള്ള പരിഭവവും എല്ലാം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എല്ലാം നടത്തിയും.

   

ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കിയും തൊഴുത് നമ്മൾ പറയേണ്ട നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ക്ഷേത്രദർശനവും പൂർണമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ പൂർണ ബലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രദർശനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ .

നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിശദമായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ പ്രത്യേക ശിവപൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് നാളെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം സന്ധിക്കുകയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരുപാട് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതും മാനിച്ചയും നാളെ പ്രേക്ഷകർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശിവപൂജ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *