ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ തിരിച്ചടികൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭഗവാന്റെ പല അത്ഭുത കഥകളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കലിയുഗത്തിലും ഇത്രയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ഭഗവാൻ നടത്തുന്നു എന്നത് ഭഗവാന്റെയും പ്രത്യേകതയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിച്ച ഒരു പുഷ്പത്തിനും ഇലകൾക്കും വരെയും ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നു തന്റെ ഭക്തരുടെ വിഷമതകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു താങ്ങായി ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് .

   

തന്റെ ഭക്തരുടെയും മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നതാണ് അതിനാൽ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ബാധകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിരീടവും തമ്മിൽ കലഹം വന്നു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവും തന്റെ പാതകങ്ങൾ പള്ളിയറയിൽ വച്ചയും സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയും എന്നാൽ പുറത്തു.

നിർത്തേണ്ട പാതകങ്ങൾ പള്ളിയറയിൽ വച്ചത് ഭഗവാന്റെ കിരീടത്തിന്റെയും തീരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കിരീടം പാതകങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ നിലയും വിലയും നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സിനെയും അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കേറി വരാൻ നിനക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ വേഗം തന്നെയും ഈ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകും.

കിരീടത്തിന്റെ അവഹേളനം കേട്ട് പാതകം പറഞ്ഞ അല്ലയോ കിരീടമേ നീ ഈ വിധം സംസാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കിരീടം നോക്കിയല്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ ശാസ്താംഗം പ്രണമിച്ചല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *